Tin Tức

Xem tất cả »
Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Luật Hà Nội tham dự Hội nghị Bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho giảng viên.
Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Luật Hà Nội tham dự Hội nghị Bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị của Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm năm 2022
 

Hoạt động khoa học

Xem tất cả »
Hội thảo khoa học Khoa
KHAI THÁC GIÁ TRỊ KHOA HỌC CỦA TÁC PHẨM CHỐNG ĐUYRINH TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
 

Bộ môn Triết học Mác Lê Nin

Xem tất cả »
Hội thảo khoa học Khoa
KHAI THÁC GIÁ TRỊ KHOA HỌC CỦA TÁC PHẨM CHỐNG ĐUYRINH TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ