Hội thảo khoa học khoa

Đăng vào 27/09/2022 09:51

Sáng ngày 26/9 vừa qua, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức thành công Hội thảo nghiên cứu khoa học cấp khoa với chủ đề “Triển khai giảng dạy nội dung giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong cách mạng Việt Nam đối với các môn lý luận chính trịdưới sự chủ trì của TS. Trịnh Thị Phương Oanh – Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị và ThS. Nguyễn Hùng Cường – Phụ trách Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự Hội thảo có giảng viên đến từ các Khoa chuyên môn của Trường cùng toàn thể giảng viên Khoa Lý luận chính trị. Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Trịnh Phương Oanh đã nêu rõ mục đích tổ chức Hội thảo khoa học là làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội trong cách mạng Việt Nam và thực tế triển khai giảng dạy nội dung này thông qua các môn học Lý luận chính trị. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của 12 nhà khoa học với 12 bài tham luận, trong đó có 06 tham luận được lựa chọn trình bày tại Hội thảo.