Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Luật Hà Nội tham dự Hội nghị Bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho giảng viên.

Đăng vào 06/10/2022 09:37

Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Luật Hà Nội tham dự Hội nghị Bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị của Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm năm 2022

Ngày 3/10/2022, lãnh đạo Khoa và các Bộ môn Khoa Lý luận chính trị tham dự Hội nghị Bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị của Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm năm 2022 tổ chức tại Trường Đại học Vinh.