HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA

Đăng vào 26/09/2022 13:30

 

“Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phát huy động lực con người trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước"

Ngày 29/08/2022, Khoa Lý luận Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phát huy động lực con người trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước".

  Hình ảnh mang tính chất minh họa Hội thảo Khoa học Khoa Lý luận chính trị

Tham dự Hội thảo Khoa Lý luận chính trị có sự tham dự của Ban Chủ nhiệm Khoa và các cán bộ, giảng viên của Khoa.

Phát biểu khai mạc, TS. Ngọ Văn Nhân – Trưởng ban tổ chức Hội thảo cho biết: “Thực hiện kế hoạch Nghiên cứu khoa học đã được nhà trường phê duyệt năm 2022, bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh đã triển khai nội dung hội thảo với chủ đề: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phát huy động lực con người trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước". Ban Tổ chức Hội thảo đã thu được 13 tham luận. Về nội dung của Hội thảo sẽ tập trung các khía cạnh cụ thể sau: phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, tầm quan trọng của con người và động lực con người; hướng đến việc nghiên cứu giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về con người đối với sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; đề xuất giải pháp để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc phát huy động lực con người trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Tại Hội thảo, đã có 7 tham luận được trình bày với nhiều ý kiến tham gia đóng góp ý kiến. Theo TS Ngọ Văn Nhân: chủ đề của Hội thảo có ý nghĩa và cần thiết, cac chuyên đề đã làm rõ nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phát huy động lực con người trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và có ý kiến thêm về vấn đề cần làm rõ các nội dung về công nghiệp hoá – hiện đại hoá. Theo ý kiến của TS Phan Thị Luyện Hội thảo có chủ đề hay, vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính thời sự.

Với 7 tham luận được trình bày, nhiều ý kiến đóng góp thêm cho Hội thảo làm rõ thêm các vấn đề của Hội thảo. Các ý kiến sôi nổi, xác đáng và mang đến nhiều thông tin bổ ích cho Hội Thảo. Hội thảo thành công tốt đẹp./.