Hội thảo khoa học Khoa

Đăng vào 27/09/2022 09:59

Ngày 30/08/2022, Khoa Lý luận chính trị tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề: “Khai thác giá trị khoa học của tác phẩm Chống Đuyrinh trong giảng dạy các môn khoa học Lý luận chính trị

 

Tham dự Hội thảo Khoa Lý luận chính trị có sự tham dự của Ban Chủ nhiệm Khoa và các cán bộ, giảng viên của Khoa.

Phát biểu khai mạc, TS. Ngọ Văn Nhân - Trưởng ban tổ chức Hội thảo cho biết: “Thực hiện kế hoạch Nghiên cứu khoa học đã được nhà trường phê duyệt năm 2022, bộ môn Triết học Mác - Lênin đã triển khai nội dung Hội thảo với chủ đề: “Khai thác giá trị khoa học của tác phẩm Chống Đuyrinh trong giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị.

Ban Tổ chức Hội thảo đã thu được 10 tham luận. Hội thảo tập trung một số nội dung chính sau:

- Trình bày khát quát chung về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm “Chống Đuyrinh”;

- Tập trung phân tích, làm sáng tỏ những luận điểm sai lầm mà ông Đuyrinh đã xuyên tạc Chủ nghĩa Mác nói chung và Triết học Mác nói riêng;

- Tập trung phân tích nhằm làm sáng tỏ nhưng luận điểm khoa học của Ph.Ănghen nhàm bác bỏ sự bịa đặt, xuyên tạc chủ nghĩa Mác, triết học Mác;

- Bảo vệ tính đúng đắn, giá trị khoa học và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác; từ đó, vận dụng vào giảng dạy các môn khoa học Lý luận chính trị ở trường Đại học Luật Hà Nội.

           - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

   Tại Hội thảo, đã có 8 tham luận được trình bày với nhiều ý kiến tham gia đóng góp. Theo TS. Ngọ Văn Nhân, chủ đề của Hội thảo có ý nghĩa và cần thiết, các chuyên đề đã làm rõ nội dung: “Khai thác giá trị khoa học của tác phẩm Chống Đuyrinh trong giảng dạy các môn khoa học Lý luận chính trị. Theo ý kiến của TS. Phan Thị Luyện, hội thảo có chủ đề hay, có tính khoa học và thiết thực.

    Với 8 tham luận được trình bày và nhiều ý kiến đóng góp thêm cho Hội thảo, các vấn đề của Hội thảo được thể hiện rõ hơn. Nhiều ý kiến sôi nổi, xác đáng đã mang đến nhiều thông tin bổ ích cho Hội Thảo. Hội thảo thành công tốt đẹp./.