Quá trình xây dựng phát triển khoa lý luận chính trị

Đăng vào 23/05/2017 14:38

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

           Khoa Lý luận chính trị, tiền thân là Bộ môn Mác - Lênin (trực thuộc Ban Giám hiệu) - được hình thành từ những ngày đầu tiên sau khi thành lập Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (tháng 11 năm 1979). Ngay sau Lễ khai giảng khóa học đầu tiên của Nhà trường vào ngày 10 tháng 11 năm 1979, với số lượng biên chế còn rất ít, các giảng viên của Bộ môn Mác - Lênin đã trực tiếp tham gia giảng dạy, truyền đạt kiến thức các môn khoa học Mác - Lênin cho những thế hệ sinh viên đầu tiên. Năm 1982, khi Trường Cán bộ Tòa án sáp nhập vào Trường Đại học Pháp lý Hà Nội, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Bộ môn Mác - Lênin được bổ sung thêm các giảng viên đến từ Trường Cán bộ Tòa án.

          Trong khoảng thời gian 10 năm đầu (1979 - 1989), đội ngũ cán bộ, giảng viên của Bộ môn Mác - Lênin chưa có được sự ổn định về biên chế. Các môn học do Bộ môn đảm nhiệm trong giai đoạn này gồm Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Lôgíc học; từ năm 1988 có thêm môn Xã hội học. Mặc dù số lượng giảng viên còn thiếu so với yêu cầu công tác, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nghiên cứu (văn phòng làm việc, giảng đường, giáo trình, tài liệu...) còn hạn chế, đời sống của cán bộ, giảng viên còn nhiều khó khăn; song tập thể cán bộ, giảng viên của Bộ môn đã đoàn kết, hợp tác, cùng nhau vượt qua khó khăn, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập..., luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và các mặt công tác khác của Nhà trường.

          Trong khoảng 10 năm tiếp theo (1989 - 1999), công tác tổ chức, cán bộ của Bộ môn Mác - Lênin dần dần đi vào ổn định và có sự gia tăng về số lượng cán bộ, giảng viên. Cơ cấu tổ chức của Bộ môn gồm Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khoa học Bộ môn và 6 Tổ chuyên môn: Tổ Triết học Mác - Lênin (đảm nhiệm giảng dạy thêm môn Lịch sử triết học), Tổ Kinh tế Chính trị học (đảm nhiệm giảng dạy thêm môn Kinh tế đại cương), Tổ Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tổ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ Lôgíc học và Tổ Xã hội học. Từ năm 1995 Bộ môn Mác - Lênin được bổ sung chức danh Trợ lý chuyên trách các công việc hành chính - giáo vụ của Bộ môn. Các tổ chức, đoàn thể trong Bộ môn cũng luôn được củng cố, kiện toàn và có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần hết sức quan trọng vào sự phát triển của Bộ môn Mác - Lênin.

Tính đến tháng 11 năm 1999, Bộ môn Mác - Lênin có 19 cán bộ, giảng viên (18 giảng viên và 1 cán bộ trợ lý). Chi bộ Đảng có 9 Đảng viên - hầu hết là lãnh đạo Bộ môn và các tổ trưởng chuyên môn. Chi bộ là một khối thống nhất trong tư tưởng và hành động, là chỗ dựa vững chắc cho quần chúng. Công đoàn Bộ môn Mác - Lênin có 19 đoàn viên công đoàn, luôn chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn; tổ chức các hoạt động tập thể, thăm hỏi, động viên kịp thời các trường hợp khó khăn. Tổ Nữ công với 7 cán bộ, giảng viên nữ của Bộ môn đã tạo được bầu không khí thân thiện, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Bên cạnh việc luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy cho các hệ đào tạo của Nhà trường, điểm nổi bật trong thời kỳ 1989 - 1999 trong hoạt động của Bộ môn Mác - Lênin là công tác nghiên cứu khoa học. Các giảng viên của Bộ môn đã làm chủ biên, tổ chức biên soạn một số giáo trình, tài liệu tham khảo cho sinh viên các hệ đào tạo, như Giáo trình Triết học Mác-Lênin (dành cho hệ trung cấp), Giáo trình Lịch sử triết học, Tập bài giảng Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Giáo trình Kinh tế chính trị học Mác - Lênin (dành cho hệ trung cấp), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dành cho hệ trung cấp), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho hệ trung cấp), Giáo trình Lôgíc học... Đội ngũ giảng viên của Bộ môn cũng đã có nhiều bài báo khoa học được đăng trên các Tạp chí khoa học có uy tín (Tạp chí Triết học, Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới...); làm chủ nhiệm đề tài và tham gia viết chuyên đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, như đề tài “Xây dựng nội dung và cải tiến phương pháp giảng dạy môn Lịch sử triết học”, đề tài “Bộ đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế học đại cương”, đề tài “Cải tiến phương pháp dạy học các môn khoa học Mác-Lênin trong Trường Đại học Luật Hà Nội”, đề tài “Văn hóa pháp luật và phát triển văn hóa pháp luật ở nước ta hiện nay”... Các đề tài đều được các tác giả hoàn thành đúng tiến độ và được Hội đồng nghiệm thu của Trường Đại học luật Hà Nội đánh giá cao.

          Cùng với nghiên cứu khoa học, việc học tập nâng cao trình độ cũng được các giảng viên của Bộ môn Mác - Lênin rất chú trọng. Một số giảng viên đã tham gia học tại các lớp Đại học tại chức Luật để lấy thêm bằng cử nhân Luật. Nhiều giảng viên được cử đi học cao học và nghiên cứu sinh để lấy bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ. Tính đến tháng 11 năm 1999, Bộ môn Mác - Lênin đã có 11 giảng viên có trình độ sau đại học (4 Tiến sĩ và 7 Thạc sĩ). Đây là một con số cao xét trong tương quan với các đơn vị khác trong trường ở giai đoạn này.

          Với những thành tích nêu trên, tập thể cán bộ, giảng viên của Bộ môn Mác - Lênin đã nhiều lần được Hội đồng thi đua nhà trường tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến xuất sắc. Nhiều cá nhân trong Bộ môn đã đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Lao động giỏi, được tặng thưởng Giấy khen, Bằng khen.

            Từ năm 2000 đến nay, cơ cấu tổ chức của Bộ môn Mác - Lênin có nhiều thay đổi. Năm 2000, để đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội trong giai đoạn mới, Bộ môn Mác - Lênin được đổi tên thành Khoa Mác - Lênin. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa có sự gia tăng về số lượng và chất lượng, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các mặt hoạt động khác.

          Năm 2003, Khoa Mác - Lênin đảm nhiệm thêm hai môn học mới được đưa vào chương trình đào tạo cử nhân luật là môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và môn Đại cương văn hóa Việt Nam.

          Năm 2004, Khoa Mác - Lênin được đổi tên thành Khoa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh với nhiệm vụ được nhấn mạnh là không chỉ giảng dạy, tuyên truyền các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, mà còn quán triệt sâu sắc, giảng dạy và truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh cho đông đảo các thế hệ sinh viên Nhà trường. Trong khoảng thời gian này, việc tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ sư phạm vẫn luôn được các thế hệ giảng viên của Khoa chú trọng.

          Năm 2008 là năm có nhiều thay đổi đối với Khoa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cấu trúc lại chương trình giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, ba môn học truyền thống gồm Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị học và Chủ nghĩa xã hội khoa học được cấu trúc thành một môn học với tên gọi mới là Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được cấu trúc lại và có tên gọi mới Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những thay đổi căn bản như trên, Khoa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh được đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị từ tháng 8 năm 2008. Cơ cấu tổ chức của Khoa cũng đã từng bước được kiện toàn cho phù hợp với yêu cầu, tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

          Đến nay, Khoa Lý luận chính trị đã có được sự phát triển bền vững và rất đáng tự hào. Hiện tại, Khoa có 22 cán bộ, giảng viên, trong đó có 02 giảng viên cao cấp; 07 giảng viên chính; 02 phó giáo sư; 09 tiến sĩ, 09 thạc sĩ (trong đó có 02 người đang làm nghiên cứu sinh) và 03 giảng viên đang học cao học. Khoa Lý luận chính trị hiện đảm nhiệm 09 môn học thuộc Chương trình đào tạo theo tín chỉ của Trường Đại học Luật Hà Nội, gồm 04 môn bắt buộc (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí MinhXã hội học pháp luật) và 03 môn tự chọn (Đại cương Văn hóa Việt Nam, Lôgíc học, Kinh tế học đại cương); ngoài ra, Xã hội học đại cương là môn tự chọn của chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế; Xã hội học pháp luật là môn tự chọn của chuyên ngành Luật Kinh tế.